Què fem

Assessorament mediambiental

L’empresa disposa de personal tècnic qualificat per a la tramitació dels expedients d’intervenció ambiental necessaris per al compliment de l’actual legislació en matèria mediambiental aplicable a qualsevol tipus d’activitat existent o en projecte.

Conjuntament amb el seu “partner” es realitzen projectes bàsics i d’activitat, projectes urbanístics, estudis d’impacte ambiental, estudis d’integració paisatgística, informes de sòls contaminats, i sol.licitud de tot tipus de certificats necessaris per a la tramitació dels expedients ambientals.