Empresa

Autoritzacions

Comerrec és una empresa autoritzada per la Conselleria de Medi Ambient per realitzar funcions com a importador, adquirent intracomunitari, agent o intermediari de residus no perillosos.

Descarregar PDF

Actualment l’empresa te pertinents autoritzacions (número de gestor i llicència ambiental) per a poder realitzar activitats de valorització i emmagatzematge temporal de residus no perillosos.

No pot veure el nostre document PDF? Descarregueu el programa gratuït per poder visualitzar fent clic a la imatge:

Descarregui Adobe Reader