Comerrec Perfecto

Comerrec Perfecto SL, és una de les empreses que forma el grup empresarial Globalrec, especialitzat en la gestió, valorització, reciclatge i intermediació de residus no perillosos d’origen industrial.

Les seves funcions dins del grup són: